Ang dating daan ni eli soriano Serbian sexy cams

Juan 10:8 Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa’t hindi sila dininig ng mga tupa.] RESPONSUM: OUT OF CONTEXT na namans, as […] SORIANO AS THE GOD OF THE MCGI….Many of these women are desperate single mothers and married women who want to have an affair. Do you agree to keep the identity of these women secret?

Dito naging kaanib si Ginoong Nicolas Perez, itiniwalag din sa Iglesia ni Cristo at siyang sugo na kinikilala ni G. Samakatuwid, hindi gawa ng isang tunay na mangangaral ang ginawa ni G. Pansinin din na sa simula pa lamang ay dalawang beses nang nagpalit ng pangalan ang iglesiang ipinarehistro ni G. Para na siyang kumuha ng bato at ipinukpok sa sarili niyang ulo dahil sa aral na ito. Sino naman ang anghel na tao na binabanggit sa Apocalipsis ? Ipinahintulot na naman ng Diyos sa napakalaking pagkakamali si G. Kayo na ang bumasa sa Mateo 10:2-4 at mapatutunayan ninyo kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Di ba malinaw na kasinungalingan na naman ang itinuturo niyang walang pagtalikod? UKOL SA KALAGAYAN NG PANGINOONG JESUCRISTOMaging sa pagtuturo kung ano talaga ang kalagayan ni Cristo ay napakaraming salungatang ipinahayag si G. Ang panahon daw ng paglitaw o pagbangon nito ay sa panahong malago na ang karunungan ng tao at ito raw ay noong 1980 nang iparehistro niya ang samahan niyang 'Ang mga kaanib sa Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas, Incorporated'. UKOL SA PATUBUANLabag sa Biblia ang patubuan sapagkat nakasulat sa Deutrunomio ang ganito:"Huwag kang magpahiram na may tubo sa iyong kapatid."Kumusta na kaya ang Bayan ng Katotohanan Credit Cooperative na kung manghihiram ka ay patutubuan? SORIANO na ang Papa ang 666 gayong nasa himnario pahina 94, malinaw na sinasabi na ang Papa ang katuparan ng Anti-Cristo? SORIANO ang marangyang damit pero naka-amerikana siyaminsan sa pagtuturo. UKOL SA SASAKYANTinutuligsa niya ang mga Mangangaral na may mga sasakyan dahil si Cristo raw at ang mga apostol ay sa asno sumasakay noon. Eli Soriano: Pang-pasada Mike Enriquez(Imbestigador): Ano ho...pumapasada mismo ngayon? Iyon lang ang naka-rehistro sa pangalan ko (audio/video)Pero ayon sa pag-iimbistiga ni Mike Enriquez ng IMBESTIGADOR na nakalap 'nya sa LTO ay anim ang sasakyan ang nakarehistro sa pangalan ni Eli Soriano Uri ng sasakyan Petsa ng huling pag-rehistro1. ..] Well, if you account for all the infrastructure the Catholic Church has, which were mostly form centuries ago.. ELISEO SORIANO OF MCGI By Lawrence Luna Link: https:// The MCGI/ADD cult manipulates their followers into believing that their faith is in God, when it is actually in Eli Soriano. just […] THE TEACHING ABOUT MORTAL SIN AND ROSARY ARE BOTH BIBLICAL- A RESPONSE TO MR. That there is no mortal sin in reality, rather by terminology only in the Catholic Church. That there is […] Marlon Pablico Artates Steven Jake Baker [ADD of Eli Soriano] [Kayo nga ang deciever.. Emphasis on the leaders instead of God is an outstanding cult tactic. Perez ang Iglesiang ito na ipinangaral niya noong 1931. Samakatuwid, mula noong 1931 ay walang malinaw na aral ang grupo ni G. Nasa hula rin ba ng Biblia na hanggang sa taong ito, 76 na taon ang nakalipas ay wala pang opisyal na pangalan ang relihiyong kinaaaniban ninyo? Bakit naipatala ng Diyos sa Biblia na ang parurusahan ay singdami ng buhangin sa dagat kung mayroon siyang hindi alam? Kahangalan at kapanatikuhan lamang kung mananatili kayo sa samahang "Ang Dating Daan." Ang tunay na Iglesia ay hindi nagbabago ng doktrina o aral kaya hindi tunay ang Iglesiang kinaaniban ninyo. Perez na siya raw ang puno ng buhay at hindi ang Panginoong Jesucristo. Perez na rito ay sang-ayon si Eliseo SORIANO na si Cristo ay tunay na Diyos. Kung tunay naman ang ipinarehistro noong 1980, tunay din ba ang ipinarehistro noong 1993 na Bayan ng Katotohanan Incorporated? Perez na diumano ay itinataguyod niya ay magkakaroon ng napakaraming pangalan, magkakahati-hati, mahahabla at matatalo sa habla? Di hindi rin alam ng Diyos kung may mga lalaban pa sa Kaniya pagdating ng mga maliligtas sa bayang banal? SORIANO, nagawang lalangin ang buong sansinukob at nakagawa ng mga kahanga-hangang gawa, yaon pala ay mayroong hindi alam? UKOL SA REHISTROHindi raw dapat iparehistro ang Iglesia sapagkat nakatala na ito sa Biblia. CENATinutuligsa rin niya ang Iglesia ni Cristo dahil nag-aabuluyan daw sa Sta. Di ba malinaw pa sa sikat ng araw na kapahamakan ang inyong tinatahak sa samahang kinaaniban ninyo?

Leave a Reply